Swiss RE: Αλλάζουν οι τάσεις των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη

H υγειονομική κρίση αύξησε τις διαδικτυακές αγορές ασφάλισης και μεγαλύτερη προθυμία για κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων υγείας

Δύο χρόνια μετά την πανδημία του COVID-19, έρευνα του Swiss Re Institute σε 11.000 καταναλωτές σε όλο τον κόσμο δείχνει ότι η πανδημία έχει οδηγήσει τα νοικοκυριά στο να κατευθύνουν περισσότερους πόρους στην υγεία και την οικονομική ασφάλεια.

H Υγειονομική κρίση αύξησε τις διαδικτυακές αγορές ασφάλισης και μεγαλύτερη προθυμία για κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων υγείας.

“Το ξαφνικό σοκ στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και η επιταχυνόμενη ψηφιακή υιοθέτηση, μεταξύ άλλων αλλαγών συμπεριφοράς, είχε βαθύ αντίκτυπο στη διαβίωση των ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολλοί καταναλωτές συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα στην υγεία τους και πόσο καλά είναι ασφαλισμένοι για πιθανές σοκ στην υγεία στο μέλλον», δήλωσε ο Jérôme Jean Haegeli, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Swiss Re.

“Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία τους δύο χρόνια μετά την πανδημία. Ο κλάδος των αντασφαλίσεων έχει την ευκαιρία να συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της ανθεκτικότητας στον κόσμο μετά την πανδημία”, δήλωσε ο Paul Murray, Διευθύνων Σύμβουλος Reinsurance Asia της Swiss Re. «Τα καλά νέα είναι ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές εμπιστεύονται τον κλάδο και για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την εξέλιξη, πρέπει συλλογικά να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις τους, να δημιουργήσουμε πολλαπλά ψηφιακά σημεία επαφής και νέα προϊόντα.”

Αλλαγή της στάσης των καταναλωτών

Η φετινή έκθεση δείχνει ότι ενώ η πανδημία έχει μετατοπίσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών στις αναδυόμενες αγορές προς την προληπτική φροντίδα και την πρόληψη ασθενειών, ο COVID-19 έχει γίνει καταλύτης για πιο τακτικούς ελέγχους υγείας σε όλο τον κόσμο.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το 46% των ερωτηθέντων στις αναδυόμενες αγορές σχεδιάζει να παρακολουθεί συχνότερα ιατρικές εξετάσεις, έναντι 16% στις προηγμένες αγορές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ινδία και την Κίνα, ενώ οι ΗΠΑ είχαν τον υψηλότερο αντίκτυπο στους ελέγχους (21%), ενώ η Ιαπωνία το λιγότερο (7%).

Οι ερωτηθέντες εξέφρασαν επίσης αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια του υπάρχοντος επιπέδου ασφαλιστικής κάλυψης. Από τους ερωτηθέντες και κάτω των 40 ετών, το 54% δήλωσε ότι είχε ερευνήσει νέα ή πρόσθετα ασφαλιστήρια κατά τους έξι μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας.

Μεταξύ των προηγμένων αγορών, οι ερωτηθέντες στην Ιαπωνία (55%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (49%) εξέφρασαν το μεγαλύτερο επίπεδο ανασφάλειας. Οι αναζητήσεις και οι αγορές ασφάλισης ήταν ιδιαίτερα οι υψηλότερες στην Κίνα και την Ινδία, με μέσο όρο, το 40% των ερωτηθέντων να αγοράζει νέα κάλυψη. Τους τελευταίους έξι μήνες, τα άτομα κάτω των 40 ετών στις αναδυόμενες αγορές ήταν τα πιο ενεργά στην εξερεύνηση νέων ή πρόσθετων καλύψεων και αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα-στόχο για τους ασφαλιστές.

Η ψυχική υγεία παραμένει επίσης προτεραιότητα, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι το ένα τρίτο του πληθυσμού που ρωτήθηκε στις προηγμένες αγορές ανέφερε επιδείνωση της κατάστασης της ψυχικής του υγείας τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό ήταν πιο εμφανές στο Ηνωμένο Βασίλειο (28%) και στην Αυστραλία (26%), ενώ στη Γερμανία (26%), το κλίμα γύρω από τη συνολική υγεία μειώθηκε περισσότερο.

Πηγή: insurancedaily.gr

Πυρκαγιές: Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Χρήστου Τριαντόπουλου, σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Πεντέλη και άλλες περιοχές κατά τον τρέχοντα μήνα «η ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργοποιούν μια σειρά από μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Αττική και σε άλλες περιοχές κατά τον Ιούλιο του 2022, μετά την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την οριοθέτησή τους από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Τα μέτρα συγκεκριμένα είναι:

 1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από την πυρκαγιά, θα ανασταλεί για έξι (6) μήνες η πληρωμή όλων των εκκρεμών και βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται. Ειδικότερα, με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων των περιοχών -εντός αυστηρής περιμέτρου- που πλήττονται από την πυρκαγιά.

 1. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή αποζημιώσεων, που είναι (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

 1. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών τους, με σκοπό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν). Η χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 1. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, οι πυρόπληκτοι πολίτες μπορούν μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για τα πυρόπληκτα κτίρια, σε συνέχεια των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την προκαταβολή να φθάνει έως τα 14.000 ευρώ.

 1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23.04.2021), το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, με την προώθηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια, της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δύναται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και -αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία- να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς. Τέλος, όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα ενεργοποιηθεί το σχήμα επιχορήγησης επί των φυτικών μέσων παραγωγής για τις πληττόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την κρατική αρωγή, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ.

 1. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2022-2023-2024, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

 1. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν. 4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

 1. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σε συνέχεια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης που θα εκδοθεί, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), (β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και (γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

 1. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών και Υποδομών, δύναται, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

 1. Φιλοξενία των πυρόπληκτων της Αττικής σε ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους πολίτες της Αττικής των οποίων οι κατοικίες έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποιήθηκε μηχανισμός φιλοξενίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να φιλοξενηθούν οι πληγέντες.

 1. Στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ, σε συνέχεια και της έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, στο πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

 1. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προχωρήσει στην έκτακτη χρηματοδότηση -όπου κριθεί η ανάγκη- προς τους Δήμους και την Περιφέρεια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών για την κάλυψη ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Πηγή: nextdeal.gr

Κατακόρυφη αύξηση στις αποζημιώσεις ιατρικής αστικής ευθύνης το 2021

Σε σχέση με το 2021 οι αποζημιώσεις αυξάνονται κατά 43,6% καθώς από 381.029 ανέρχονται σε 675.426 ευρώ

Οι συνέπειες ενός ιατρικού λάθους ή παράλειψης, οι μεγάλες αποζημιώσεις και οι πολυετείς δικαστικές διαμάχες που συνήθως ακολουθούν σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των συμβολαίων ιατρικής ευθύνης αλλά και την αύξηση των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές.

της Βίκυς Γερασίμου

Βάσει των στοιχείων της ΕΑΕΕ απο αποζημιώσεις ύψους 293.057 ευρώ το 2019 και 381.029 το 2020, τα ποσά που καταβλήκαν στους γιατρούς το 2021 εκτοξεύτηκαν στα 675.426 ευρώ.

Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ

Γράφημα: Βικυ Γερασίμου Πηγή: ΕΑΕΕ Κατεβάστε τα δεδομένα Ενσωμάτωση Κατεβάστε την εικόνα Δημιουργήθηκε με το Datawrapper

Ειδικότερα από τα συνολικά 51.236 συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης τα 33.161 αφορούν ατομικά συμβόλαια γιατρών και τα 318 κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Αντίστοιχα το 2020 είχαν καταγραφεί 26.544 ατομικά συμβόλαια και 212 για ιδιωτικά ιδρύματα υγείας και διαγνωστικά. Συνολικά το χρόνο που πέρασε στους γιατρούς αποδίδεται το 52,9% των αποζημιώσεων της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ενώ σε σχέση με το 2021 οι αποζημιώσεις αυξάνονται κατά 56,4% καθώς από 381.029 ανέρχονται σε 675.426 ευρώ.

Ποσά πληρωθεισών ζημιών

Γράφημα: Βικυ Γερασίμου Πηγή: ΕΑΕΕ Κατεβάστε τα δεδομένα Ενσωμάτωση Κατεβάστε την εικόνα Δημιουργήθηκε με το Datawrapper

Η μέση ζημία

Στις 19.764 ευρώ ανέρχεται η μέση ζημία για ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, στις 17.185 ευρώ η μέση ζημία για τα ατομικά συμβόλαια γιατρών και εν συνεχεία ακολουθούν οι δικηγόροι με μέση αποζημίωση 9.666 ευρώ, οι διαμεσολαβούντες με 5.106, οι αρχιτέκτονες με 2.000 και λοπιπά επαγγέλματα με 2.454 ευρώ.

Πηγή: insurancedaily.gr

en_GBEnglish (UK)