Συχνές ερωτήσεις

Έχω ομαδικό συμβόλαιο υγείας από την εργασία μου, γιατί να επενδύσω σε ένα ατομικό συμβόλαιο;

Τα ομαδικά συμβόλαια είναι πολύ σημαντικά για τις εταιρείες και τους εργαζομένους προσφέροντάς τους καλύψεις κυρίως πρωτοβάθμιας, αλλά και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Ωστόσο τα όρια κάλυψης συνήθως είναι αρκετά μειωμένα συγκριτικά με ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας με αποτέλεσμα να μπορεί να μη καλύψει τα κόστη που θα προκύψουν από ένα πιο σοβαρό περιστατικό στο 100%.

Πότε είναι μία καλή χρονική στιγμή να ασφαλιστώ για θέματα υγείας;

Η “καλή στιγμή” δεν υπάρχει σαν όρος στα συμβόλαια υγείας καθώς όσο πιο νωρίς ασφαλιστούμε τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για πιθανές εξαιρέσεις στη κάλυψη λόγω προυπάρχοντος θέματος υγείας;

Μέχρι ποιά ηλικία μπορώ να ασφαλιστώ;

Ένα μέσο όριο ασφαλισιμότητας στο κλάδο ζωής και υγείας είναι τα 70 έτη. Αξίζει βέβαια να προσέξουμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο πιο δύσκολη είναι η διαδικασία της ανάληψης του κινδύνου από την ασφαλιστική εταιρία.

Τι σημαίνει ισόβιο πρόγραμμα υγείας;

Ισόβιο πρόγραμμα υγείας ονομάζεται το συμβόλαιο που διατηρεί τους όρους του καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης χωρίς μετατροπές. Ωστόσο η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κάθε έτος.

Ποιά ασφαλιστική εταιρία να επιλέξω;

Βασικά κριτήρια για την επιλογή της εταιρίας θα πρέπει να είναι το κύρος και το μέγεθός της, η οικονομική της αξιολόγηση και η εξειδίκευσή της στη διαχείριση των κινδύνων που μας απασχολούν.

Τί είναι η αστική ευθύνη;

Είναι η υποχρέωσή μας ως ιδιώτης, επαγγελματίας ή επιχείρηση για τη προστασία τρίτων και ενεργοποιείται όταν κινηθεί εναντίων μας νομικά λόγω κάποιου συμβάντος.

Έχω πολυμελή οικογένεια και δυσκολεύομαι να ανταπεξέλθω στα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από ένα συμβόλαιο κάλυψης της οικογένειάς μου.

Για πολυμελής οικογένειες οι εκπτώσεις σε συμβόλαια κάλυψης της οικογένειας μειώνουν το κόστος αισθητά.

Με ποιο τρόπο μπορεί να ασφαλιστεί ένα νεογέννητο;

Με γνωμάτευση ιατρού που πιστοποιεί τη καλή υγεία του παιδιού και το βιβλιάριο υγείας, οι γονείς μπορούν να προχωρήσουν σε ασφάλιση υγείας 1 μήνα από τη γέννηση.

Ποιά η διαφορά ασφάλισης ζωής και υγείας;

Η ασφάλιση ζωής εν συντομία, καλύπτει το κίνδυνο απώλειας ζωης από οποιαδήποτε αιτία με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το ασφάλισμα. Η ασφάλιση υγείας από την άλλη μεριά καλύπτουν τα έξοδα που θα προκύψουν από ασθένεια ή ατύχημα. Συνδυασμοί των δύο και επιπλέον καλύψεις μπορούν να εξεταστούν σε κάθε περίπτωση.

Τι σημαίνει βασική κάλυψη στα οχήματα;

Η βασική ασφάλιση στα οχήματα προσφέρει τις καλύψεις υποχρεωτικές από το νόμο.

ως καλύπτονται προϋπάρχουσες παθήσεις στα συμβόλαια υγείας;

Οι προϋπάρχουσες παθήσεις στα συμβόλαια υγείας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 1) Σε όσες καλύπτονται μετά από ένα διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης (περίοδο αναμονής). 2) Σε όσες λαμβάνουν ισόβια εξαίρεση με την έκδοση του συμβολαίου. 3) Σε όσες καλύπτονται είτε μέχρι ένα ποσοστό είτε εξ ολοκλήρου με ένα επασφάλιστρο (έξτρα κόστος στο ασφάλιστρο) στην αξία του συμβολαίου.

Ποια η χρησιμότητα ενός ασφαλιστικού συμβούλου;

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι αυτός που θα βοηθήσει και θα συμβουλέψει με επαγγελματισμο τον ενδιαφερόμενο προς ασφάλιση ώστε να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Είναι αυτός που έχει άμεση επικοινωνία με τον ασφαλισμένο καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με την ασφαλιστική εταιρία. Είναι αυτός που στη δύσκολη στιγμή θα καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο και θα κινήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να αποζημιωθεί βάσει όρων του συμβολαίου του.

Με ένα συμβόλαιο κάλυψης υγείας μπορώ να κάνω χρήση και για νοσοκομειακή περίθαλψη στο εξωτερικό;

Σε ότι αφορά τη κάλυψη στο εξωτερικό τα συμβόλαια χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. 1) Σε εκείνα που δε θα καλύψουν τον ασφαλισμένο. 2) Σε εκείνα που θα καλύψουν τον ασφαλισμένο από τη στιγμή που η νοσηλεία έχει ξεκινήσει εντός συνόρων. 3) Σε εκείνα που θα καλύψουν τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση.

Ταξιδεύω συχνά, με ποιά κριτήρια θα πρέπει να επιλεξω το συμβόλαιό μου;

Θα ήταν καλό να εξετάσετε ένα συμβόλαιο το οποιο θα σας καλύψει στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση. Μία πολύ χρήσιμη παράλληλη κάλυψη είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση.

Τι καλύψεις προσφέρει η ασφάλιση κατοικίας;

Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας προσφέρει καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Οι πιο συνιθισμένες σε κατοικίες της Ελλάδας είναι οι βασικές που περιλαμβάνουν τη κάλυψη από πυρκαγιά, η κάλυψη από σεισμό και η κάλυψη κλοπής.

Ποιά η διαδικασία ασφάλισης υγείας & ζωής;

Το “ταξίδι” προς την ασφάλιση ζωης και υγείας ξεκινάει με τη πρώτη συζήτηση του υποψήφιου προς ασφαλιση με το προσωπικό του ασφαλιστικό σύμβουλο. Μαζί θα εξετάσουν τις επιλογές που υπάρχουν βάσει της ανάλυσης αναγκών του ενδιαφερομένου και θα καταλήξουν στο πρόγραμμα που του ταιριάζει περισσοτερο. Θα συμπληρώσουν την αίτηση η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια εταιρεία και στη συνέχεια η εταιρεία θα εξετάσει το αν και με ποιους όρους θα αποδεχτεί να ασφαλίσει τον ενδιαφερόμενο. Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό υγειας ή και επιπλέον εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν με κόστος της ασφαλιστικής εταιρίας.

Ποιές οι διαφορές μεταξύ ισόβιου και ετησίως ανανεούμενου συμβολαίου υγειας;

Ισόβιο πρόγραμμα υγείας είναι εκείνο του οποίου οι όροι παραμένουν σταθεροί και αμετάβλητοι καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Ωστόσο η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα κάθε έτος. Ετησίως ανανεούμενο είναι το πρόγραμμα υγείας κατά το οποίο οι όροι υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθούν ώστε το συμβόλαιο να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής.

Έχω κάλυψη από το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί να κάνω και ιδιωτική ασφάλιση;

Αποφυγή γραφειοκρατίας, λίστας αναμονής και αξιοπρέπεια κατά τη νοσηλεία είναι μόνο 3 από τους λόγους για τη συνύπαρξη της ιδιωτικής ασφάλισης με τη δημόσια.

Για ποιό λόγο να κάνω ασφάλιση κατοικίας;

Η κατοικία είναι απαραίτητη για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και το κόστος επισκευών ή και αντικατάστασης, καθιστούν απαραίτητη την ασφάλιση της κατοικίας ιδιωτικά.

Γιατί είναι σημαντική η κάλυψη των φυσικών φαινομένων σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου;

Στις εποχές που ζούμε η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη καθημερινότητα μας είτε έμμεσα είτε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα παρουσίασης ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, χαλαζόπτωση κλπ.) ακόμη και στα αστικά κέντρα έχει αυξηθεί κατακόρυφα σύμφωνα με εκθέσεις της ΕΜΥ.

Τί είναι η απαλλαγή στα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Η απαλλαγή σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα που θα προκύψουν από την επέλευση κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο το κόστος των ασφαλίστρων πέφτει κατακόρυφα και τα συμβόλαια γίνονται πιο προσιτά.

Τί πρέπει να προσέξω σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας πριν το επιλέξω;

Οι καλύψεις τα όρια ασφαλίσματος, οι χρονικές αναμονές και οι όροι είναι μερικά βασικά σημεία που θα πρέπει να έχει γνώση ο ενδιαφερόμενος προς ασφάλιση. Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος είναι σε θέση να κάνει πιο κατανοητά τα παραπάνω αλλά και να φιλτράρει τη πληροφορία.

Προσφέρει επίδομα τοκετού ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας;

Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν ένα ποσό για τη κάλυψη μέρους των εξόδων τοκετού με τη κάλυψη να ενεργοποιείται πάντα μετά το πέρας της χρονικής αναμονής. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό συμβολαίων που παρέχουν το επίδομα.

Τί είναι οι χρονικές αναμονές σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Χρονική αναμονή είναι η περίοδος που μεσολαβεί από την εξόφληση της πρώτης δόσης του ασφαλιστηρίου μέχρι τη στιγμή που ενεργοποιείται η συγκεκριμένη κάλυψη. Χρονικές αναμονές έχει η πλειοψηφια των συμβολαίων στην αγορά.

Ποιά η διαφορά της “κάρτας υγείας” από ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας;
Ποιά η διαφορά τοπικής ρυμούλκησης και οδικής βοήθειας;
Έχω θυροειδή, πώς μπορώ να καλυφθώ;

Η πιθανότητα ασφάλισης στον κλάδο ζωής με προϋπάρχουσα αγωγή ή νοσηλεία για θυρεοειδή εξετάζονται κατά περίπτωση. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων εκδίδεται συμβόλαιο με ειδικό όρο.

en_GBEnglish (UK)