ως καλύπτονται προϋπάρχουσες παθήσεις στα συμβόλαια υγείας;

  1. Οι προϋπάρχουσες παθήσεις στα συμβόλαια υγείας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
    1) Σε όσες καλύπτονται μετά από ένα διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης (περίοδο αναμονής).
    2) Σε όσες λαμβάνουν ισόβια εξαίρεση με την έκδοση του συμβολαίου.
    3) Σε όσες καλύπτονται είτε μέχρι ένα ποσοστό είτε εξ ολοκλήρου με ένα επασφάλιστρο (έξτρα κόστος στο ασφάλιστρο) στην αξία του συμβολαίου.
elΕλληνικά