Τι καλύψεις προσφέρει η ασφάλιση κατοικίας;

Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας προσφέρει καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Οι πιο συνιθισμένες σε κατοικίες της Ελλάδας είναι οι βασικές που περιλαμβάνουν τη κάλυψη από πυρκαγιά, η κάλυψη από σεισμό και η κάλυψη κλοπής.

elΕλληνικά