Ταξιδεύω συχνά, με ποιά κριτήρια θα πρέπει να επιλεξω το συμβόλαιό μου;

  1. Θα ήταν καλό να εξετάσετε ένα συμβόλαιο το οποιο θα σας καλύψει στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση. Μία πολύ χρήσιμη παράλληλη κάλυψη είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση.
elΕλληνικά