Τί είναι οι χρονικές αναμονές σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Χρονική αναμονή είναι η περίοδος που μεσολαβεί από την εξόφληση της πρώτης δόσης του ασφαλιστηρίου μέχρι τη στιγμή που ενεργοποιείται η συγκεκριμένη κάλυψη. Χρονικές αναμονές έχει η πλειοψηφια των συμβολαίων στην αγορά.

elΕλληνικά