Τί είναι η απαλλαγή στα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Η απαλλαγή σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα που θα προκύψουν από την επέλευση κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο το κόστος των ασφαλίστρων πέφτει κατακόρυφα και τα συμβόλαια γίνονται πιο προσιτά.

elΕλληνικά