Προσφέρει επίδομα τοκετού ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο υγείας;

Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν ένα ποσό για τη κάλυψη μέρους των εξόδων τοκετού με τη κάλυψη να ενεργοποιείται πάντα μετά το πέρας της χρονικής αναμονής. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό συμβολαίων που παρέχουν το επίδομα.

elΕλληνικά