Ποια η χρησιμότητα ενός ασφαλιστικού συμβούλου;

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι αυτός που θα βοηθήσει και θα συμβουλέψει με επαγγελματισμο τον ενδιαφερόμενο προς ασφάλιση ώστε να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Είναι αυτός που έχει άμεση επικοινωνία με τον ασφαλισμένο καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με την ασφαλιστική εταιρία.
Είναι αυτός που στη δύσκολη στιγμή θα καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο και θα κινήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να αποζημιωθεί βάσει όρων του συμβολαίου του.

elΕλληνικά