Ποιές οι διαφορές μεταξύ ισόβιου και ετησίως ανανεούμενου συμβολαίου υγειας;

Ισόβιο πρόγραμμα υγείας είναι εκείνο του οποίου οι όροι παραμένουν σταθεροί και αμετάβλητοι καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Ωστόσο η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα κάθε έτος. Ετησίως ανανεούμενο είναι το πρόγραμμα υγείας κατά το οποίο οι όροι υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθούν ώστε το συμβόλαιο να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής.

elΕλληνικά