Ποιά η διαφορά ασφάλισης ζωής και υγείας;

  1. Η ασφάλιση ζωής εν συντομία, καλύπτει το κίνδυνο απώλειας ζωης από οποιαδήποτε αιτία με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το ασφάλισμα. Η ασφάλιση υγείας από την άλλη μεριά καλύπτουν τα έξοδα που θα προκύψουν από ασθένεια ή ατύχημα. Συνδυασμοί των δύο και επιπλέον καλύψεις μπορούν να εξεταστούν σε κάθε περίπτωση.
elΕλληνικά