Με ένα συμβόλαιο κάλυψης υγείας μπορώ να κάνω χρήση και για νοσοκομειακή περίθαλψη στο εξωτερικό;

Σε ότι αφορά τη κάλυψη στο εξωτερικό τα συμβόλαια χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
1) Σε εκείνα που δε θα καλύψουν τον ασφαλισμένο.
2) Σε εκείνα που θα καλύψουν τον ασφαλισμένο από τη στιγμή που η νοσηλεία έχει ξεκινήσει εντός συνόρων.
3) Σε εκείνα που θα καλύψουν τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση.

elΕλληνικά