Έχω κάλυψη από το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί να κάνω και ιδιωτική ασφάλιση;

  1. Αποφυγή γραφειοκρατίας, λίστας αναμονής και αξιοπρέπεια κατά τη νοσηλεία είναι μόνο 3 από τους λόγους για τη συνύπαρξη της ιδιωτικής ασφάλισης με τη δημόσια.
elΕλληνικά