Σε σχέση με το 2021 οι αποζημιώσεις αυξάνονται κατά 43,6% καθώς από 381.029 ανέρχονται σε 675.426 ευρώ Οι συνέπειες ενός ιατρικού λάθους …

elΕλληνικά