Σε ισχύ το “Δικαίωμα στη Λήθη” για καρκινοπαθείς που επιζητούν ιδιωτική ασφάλιση

Η ΕΑΕΕ έλαβε έγκριση από υπουργεία και φορείς για την θέσπιση και υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας που εξασφαλίζει το “δικαίωμα στη λήθη”των επιζώντων από καρκίνο, καταργούνται οι διακρίσεις από τράπεζες και ασφαλιστικές

Έτοιμος είναι ο κώδικας δεοντολογίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που σκοπό έχει οι ασφαλιστικές να μην λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό καρκίνου των ασφαλισμένων τους, ως παράγοντα τιμολόγησης στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δάνεια, σύμφωνα με πληροφορίες του underwriter.gr. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να ικανοποιεί το θεμιτό ενδιαφέρον των επιζώντων από καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ζωής τους. Ο κώδικας έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις και είναι πλέον θέμα συντονισμού υπουργείων για να τεθεί σε λειτουργία.

Το δικαίωμα στη λήθη αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και αναγνωρίζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Κύπρος. Στις χώρες αυτές, για τη λήψη δανείων μέχρι ενός ποσού και για τη σύναψη συμβολαίων ασφαλειών ζωής για την εξασφάλιση των δανείων αυτών, απαγορεύεται κατά το underwriting η συνεκτίμηση του ιστορικού καρκίνου, εφόσον έχει παρέλθει συγκεκριμένος αριθμός ετών από την επιτυχή ολοκλήρωση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της νόσου (5 ή 10 έτη κατά περίπτωση), κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε κάποια υποτροπή ή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Στην κατεύθυνση των χωρών αυτών θα ακολουθήσει τώρα και η Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης στο 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου τόνισε ότι η διαμόρφωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας θα καταργεί τις διακρίσεις από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους πρώην καρκινοπαθείς και θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασή τους σε δάνεια και ασφάλειες ζωής.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «θα είναι κείμενο αυτοδέσμευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό καρκίνου ενός προς ασφάλιση προσώπου ως παράγοντα συνεκτίμησης κινδύνου. Μετά, βεβαίως, την παρέλευση προκαθορισμένου χρόνου από την πλήρη ίασή του από καρκίνο. Στον πυρήνα του πρόκειται για το δικαίωμα να μη διαφοροποιείται ένας πρώην καρκινοπαθής από κάθε άλλο πρόσωπο με ανάλογο προφίλ κινδύνου χωρίς, όμως, τον παράγοντα του καρκίνου».

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μετά από διάγνωση καρκίνου. Οι σημαντικές εξελίξεις στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο την τελευταία δεκαετία έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών κατά 50% σε σχέση με το 2010. «Παρόλα αυτά», ανέφερε ο υπουργός, «οι επιβιώσαντες ακόμη και αν έχουν παρέλθει δεκαετίες από την περίοδο που νόσησαν από καρκίνο, αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως είναι η λήψη δανείων ή η ασφάλεια ζωής, σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν εμπειρία καρκίνου. Το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για όσους έχουν νοσήσει σε νεαρή ή παιδική ηλικία».

Πηγή: Underwriter.gr

Ασφαλισμένα σπίτια: Σε 7 βήματα η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

Όσοι ιδιοκτήτες μέσα στο 2023 είχαν ασφαλίσει την κατοικία τους για σεισμό, φωτιά και πλημμύρα, για τουλάχιστον τρεις μήνες, δικαιούνται τη χορήγηση μείωσης στον ΕΝΦΙΑ, που φτάνει έως και το 10% του φόρου. Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου που είναι και η καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από την ΑΑΔΕ μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.

Τα βήματα είναι τα εξής:

 1. Εισέρχεστε στην  πλατφόρμα myPROPERTY για να υποβάλετε  ψηφιακά αίτηση για χορήγηση μείωσης ΕΝΦΙΑ σε δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας. Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή και συμπληρώνετε τους κωδικούς taxisnet.
 2. Κλικάρετε το: Δημιουργία νέας αίτησης/ Προβολή αιτήσεων
 3. Για την υποβολή Νέας Αίτησης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και Δημιουργία Αίτησης”
 4. Εμφανίζεται το πεδίο 2 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαιά μου: Δήλωση συνιδιοκτητών / τρίτων”. Αν έχετε συνάψει στο όνομά σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο (λήπτης ασφάλισης) για κατοικία, στην οποία υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες, καταχωρείτε τον/τους ΑΦΜ αυτών, για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Θα δείτε και τις εξής πληροφορίες:
  1. Αν έχετε συνάψει στο όνομά σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο (λήπτης ασφάλισης) για κατοικία, επί της οποίας δεν έχετε δικαίωμα (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων), καταχωρείτε τον/τους ΑΦΜ αυτού/ών, για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  2. Οι Συνιδιοκτήτες/Τρίτα πρόσωπα που θα εισάγετε στην αίτησή σας, θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ, για να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον/ους ΑΤΑΚ που αποτελεί/ούν την ασφαλισμένη κατοικία τους.
  3. Για την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να επιλέξετε υποχρεωτικά το πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης και της συναίνεσης.
 5. Επιλέγετε την ενότητα “Οι κατοικίες μου” και εν συνεχεία πηγαίνουμε στο εικονιδιάκι που είναι το συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας και επιλέγετε από κάτω τον αριθμό συμβολαίου. Με την επιλογή θα σας βγάλει και το ποσοστό της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ.
 6. Εν συνεχεία επιλέγετε την ενότητα “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια μου / δήλωση Συνιδιοκτητών” και σε περίπτωση που χρειάζεται να δηλωθεί συνιδιοκτήτης πατάτε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι. Εν συνεχεία θα πρέπει να εισάγετε το ΑΦΜ του προσώπου που έχει συνιδιοκτησία και η ΑΑΔΕ θα στείλει μήνυμα για να αποδεχθεί και εκείνο τη διαδικασία.
 7. Κλικάρετε στο τέλος της σελίδας ότι δηλώνετε υπεύθυνα πως τα στοιχεία που έχετε δώσει είναι αληθή, καθώς δεν προχωρά η αίτηση. Και εν συνεχεία πατάτε υποβολή αίτησης και σας εμφανίζεται το μήνυμα ότι η αίτηση έγινε με επιτυχία. Η διαδικασία είναι γενικά απλή και τροποποίηση μπορείτε να κάνετε μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

πηγή: insurance daily

Άμεση ανταπόκριση στους ασφαλισμένους- πληγέντες των πλημμυρών

Με ταχύτητα προχωρά η καταγραφή ζημιών και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

H σκέψη όλων μας στην ασφαλιστική αγορά είναι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στους πληγέντες όλων των περιοχών της Ελλάδας που έχουν χτυπηθεί  από τις πρωτοφανείς καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel αλλά και οι πυρκαγιές που προηγήθηκαν.

Από την πρώτη στιγμή, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, οι ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έθεσαν σε προτεραιότητα την ανακούφιση των πληγέντων και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς αυτοψίας και καταγραφής των ζημιών ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις στα ασφαλισμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια   στις δεσμεύσεις μας  απέναντι στους ασφαλισμένους μας διαθέτοντας  φερεγγυότητα και ισχυρή κεφαλαιοποίηση. Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία με  δείκτη φερεγγυότητας από τους υψηλότερους στη Ευρώπη (184,6% σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ).

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου ανέφερε σχετικά: «Ως ασφαλιστική αγορά βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους μας εκπληρώνοντας την αποστολή μας. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες σε διεθνές επίπεδο επιβάλλουν συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ασφαλιστική αγορά είναι στη διάθεση της Πολιτείας με τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες προτάσεις ώστε να συμβάλλει στην πρόληψη και το σχεδιασμό για τη διαχείριση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, οι οποίες απειλούν με όλο και μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα τη χώρα μας». 

Η ΕΑΕΕ προχωρά, όπως σε κάθε περίπτωση φυσικής καταστροφής, σε αναλυτική καταγραφή που περιλαμβάνει το πλήθος των ζημιών, προβλεπόμενα ποσά αποζημιώσεων και τα ασφαλισμένα κεφάλαια ανά κατηγορία και ανά γεωγραφική κατανομή. Τα επίσημα στοιχεία θα δημοσιευθούν  με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

πηγή: insurance daily

Δερματοσκόπηση Σπίλων: Έγκαιρη διάγνωση μελανώματος

Το μελάνωμα αποτελεί την πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και μια από τις συχνότερες μορφές καρκίνου στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς το 90% των μελανωμάτων εάν διαγνωστούν έγκαιρα μπορούν να θεραπευτούν. Τα κρούσματα μελανώματος έχουν αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, εξαιτίας των περιβαλλοντικών μεταβολών, της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο και των αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Ο Μάιος, μήνας που αρχίζουμε να φοράμε λιγότερα ρούχα και να εκθέτουμε το δέρμα μας περισσότερο στον ήλιο, έχει καθιερωθεί ως μήνας πρόληψης του καρκίνου του δέρματος. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης στον ήλιο, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου του δέρματος και η ενθάρρυνση για αυτοεξέταση, έλεγχο δηλαδή του δέρματος για προειδοποιητικά και ύποπτα σημάδια.

Για μία ακόμα χρονιά, τα Δερματολογικά Κέντρα-Laser City Med, μέλος του Ομίλου Affidea, πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και πρόληψης για το μελάνωμα και, με γνώμονα τον σωστό έλεγχο με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής κι έμπειρο ιατρικό προσωπικό, σας ενημερώνουν για το μελάνωμα και τους τρόπους παρακολούθησης και έγκαιρης αντιμετώπισης του.

Τι είναι το Μελάνωμα;

Το μελάνωμα είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος καρκίνου του δέρματος και προέρχεται από τα μελανοκύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα που παράγουν μελανίνη. Το κακόηθες μελάνωμα διασπείρεται σε διάφορα όργανα και λεμφαδένες με αποτέλεσμα η άμεση θεραπευτική του αντιμετώπιση να κρίνεται επιτακτική ανάγκη. Εάν εντοπιστεί μάλιστα σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση και να θεραπευθεί.

Με ποια συχνότητα και σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το μελάνωμα;

Η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος παρουσιάζει διαρκή αύξηση τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους πληθυσμούς  της Β. Ευρώπης, ενώ στις μεσογειακές χώρες εμφανίζεται σε 3–5 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού κάθε χρόνο. Το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ωστόσο είναι εξαιρετικά σπάνιο στα παιδιά.

Ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος αφορά κυρίως άτομα με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και φακίδες, καθώς και άτομα με μεγάλο αριθμό σπίλων (ελιών). Στις παραπάνω κατηγορίες ασθενών προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση, δερματοσκόπηση και καταγραφή των σπίλων, ώστε να αναγνωρίσουμε τις ύποπτες βλάβες. Η γνώση προστατεύει ώστε να αναγνωρίσουμε τις ύποπτες βλάβες.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για το μελάνωμα;

Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση όσον αφορά το μελάνωμα. Μάλιστα ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα σε σχέση με τα άτομα χωρίς ιστορικό μελανώματος σε άλλο μέλος της οικογένειας (συγγενείς 1ου βαθμού). Γι’ αυτό και πρέπει τα άτομα αυτά να ελέγχουν συχνά τα ύποπτα σημάδια στο σώμα τους, είτε μόνοι τους είτε με τη βοήθεια ειδικού. Η ύπαρξη ηλιακών εγκαυμάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο μελανώματος.

Πότε πρέπει να επισκεφτούμε άμεσα τον γιατρό;

Το μελάνωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε μια ελιά που προϋπήρχε (30% των περιπτώσεων) ή να εμφανιστεί σε ένα φαινομενικά υγιές δέρμα. Συνεπώς η εμφάνιση οποιασδήποτε νέας βλάβης με αυξανόμενο μέγεθος σε άτομα άνω των 40 ετών χαρακτηρίζεται ύποπτη και ο ασθενής πρέπει να επισκεφθεί έγκαιρα τον δερματολόγο του.

Το μελάνωμα μπορεί να μην αναγνωρίζεται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας με γυμνό μάτι και εκ πρώτης όψεως να μη διαφέρει από μια ελιά ή μία δερματική βλάβη. Η δερματοσκοπική εξέταση, δηλαδή η εξέταση του σπίλου (ελιάς), από έμπειρο δερματολόγο με κατάλληλο όργανο (δερματοσκόπιο), είναι μείζονος σημασίας.

Πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε το μελάνωμα;

Ο «χρυσός» κανόνας ABCDΕ θεωρείται ο «μπούσουλας» για να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε μια ύποπτη βλάβη σε πρώτη φάση και μόνοι μας. Η αυτοεξέταση λοιπόν βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορεί να έχουν οι ελιές μας:

• Ασυμμετρία (Asymmetry)
• Ασαφή όρια (Borders)
• Αλλαγή χρώματος (Colour)
• Διάμετρος μεγαλύτερη από 5 mm (Diameter)
• Αλλαγές σε μέγεθος, σχήμα, πάχος (Elevation, Evolution)

Σύμφωνα με μια άλλη πρόσφατη θεωρία, αυτή του «ασχημόπαπου», όλες οι ελιές σε ένα άτομο έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους. Επομένως κάθε καινούργια βλάβη που διαφέρει από αυτό το πρότυπο είναι ύποπτη και χρήζει δερματολογικής επίσκεψης και εκτίμησης. Επιπρόσθετα, σοβαρά και επώδυνα συμπτώματα, όπως επίμονος κνησμός, πόνος ή αιμορραγία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Ποια μέτρα πρόληψης προτείνουμε;

Ο προληπτικός έλεγχος συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση του μελανώματος με σκοπό την επιτυχή θεραπεία του. Η πρόληψη επομένως περιλαμβάνει τον συχνό έλεγχο του δέρματος με την αυτοεξέταση και την τακτική επίσκεψη στο δερματολόγο για τον καθιερωμένο κλινικό και δερματοσκοπικό έλεγχο. Η δερματοσκόπηση είναι μία μέθοδος που θέτει τη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος σε πολύ πρώιμο στάδιο με την προϋπόθεση ότι ο δερματολόγος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία.

Έπειτα η μείωση της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και  η σωστή χρήση αντηλιακής προστασίας με υψηλό δείκτη προστασίας SPF έχουν θεμελιώδη σημασία για την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος.

Επισκεπτόμαστε λοιπόν τον δερματολόγο για έλεγχο σπίλων ή άλλων ύποπτων σημαδιών και κερδίζουμε την μάχη με την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου. Γι’ αυτό δεν πρέπει να αμελούμε το δέρμα μας όλες τις εποχές του χρόνου!

Η προηγμένη τεχνολογία των συστημάτων καταγράφει όλους τους νέους σπίλους (ελιές) και πιθανές μεταβολές σε υπάρχοντες σπίλους χωρίς ακτινοβολία, αποτυπώνει λεπτομερώς και σε βάθος τη δομή τους και βοηθά τον δερματολόγο στη διάγνωση χωρίς την παραμικρή πιθανότητα λάθους. Η ψηφιακή ολόσωμη χαρτογράφηση και δερματοσκόπηση σπίλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις δύσκολες περιοχές του σώματος, όπως είναι η πλάτη, όπου δεν μπορεί κάποιος να παρατηρήσει άμεσα πιθανές μεταβολές στο δέρμα και τους σπίλους του, ώστε να απευθυνθεί έγκαιρα στον εξειδικευμένο δερματολόγο.

πηγή: athens citymed

Τι είναι η εύφλεκτη σκόνη και πώς οδηγεί σε εκρήξεις σκόνης;

Η εύφλεκτη σκόνη, γνωστή και ως εκρηκτική σκόνη, είναι ένα υποπροϊόν που δημιουργείται από διαδικασίες παραγωγής που περιλαμβάνουν εύφλεκτες πρώτες ύλες. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν ξύλο, ελαφρά μέταλλα, διάφορα είδη χημικών ουσιών, αλλά και γεωργικά προϊόντα όπως σιτηρά, μπαχαρικά και καπνό. Αν και πρακτικά αόρατα στο ανθρώπινο μάτι, τα σωματίδια καύσιμης σκόνης αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο σε πολλούς χώρους εργασίας και βιομηχανίες. Ορισμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν την έκρηξη της σκόνης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν οι εργαζόμενοι και να καταστραφούν μηχανήματα ή ακόμη και ολόκληρες εγκαταστάσεις.

Τι είναι η έκρηξη σκόνης;

Οι εκρήξεις σκόνης είναι το αποτέλεσμα της ταχείας ανάφλεξης υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδίων εύφλεκτης σκόνης μέσα σε κλειστό χώρο. Όταν αναμιγνύονται με οξυγόνο, αυτά τα λεπτά σωματίδια μπορούν να αναφλεγούν όταν έρθουν σε επαφή με σπινθήρα, μεταλλική σπίθα, αποτσίγαρο ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Αυτή η γρήγορη διαδικασία καύσης είναι γνωστή ως εκπυρσοκρότηση και έχει ως αποτέλεσμα ένα κύμα αέρα υψηλής πίεσης.

Καθώς το κύμα αέρα εκρήγνυται έξω από τον κλειστό χώρο του, είναι πιθανό να εκτοπίσει ή να αναδεύσει εύφλεκτη σκόνη σε άλλα σημεία της εγκατάστασης. Αυτό θα αναμίξει τη σκόνη με το οξυγόνο στον αέρα, γεγονός που θα κάνει την έκρηξη μεγαλύτερη και ενδεχομένως θα τροφοδοτήσει μια δεύτερη έκρηξη σκόνης – ή ακόμη και περισσότερες. Κάποιες από αυτές μπορεί να συμβούν μέσα σε άλλα μηχανήματα ή δοχεία, καθώς το κύμα πίεσης και η φωτιά διαδίδονται μέσω του συστήματος αγωγών. Σε αυτό το σημείο, ο κίνδυνος βλάβης της ανθρώπινης ζωής και καταστροφής του εξοπλισμού ή ακόμη και ολόκληρων κτιρίων είναι συντριπτικός.

Πεντάγωνο Εκρηξης σκόνης

Ποιες βιομηχανικές διεργασίες δημιουργούν συνήθως εύφλεκτη σκόνη;

Ορισμένα παραδείγματα βιομηχανικών διεργασιών που συνήθως δημιουργούν εύφλεκτη σκόνη είναι οι ανατινάξεις, η θραύση, η κοπή, η λείανση, το φρεζάρισμα, η στίλβωση (γυάλισμα) και το πριόνισμα. Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) μέσω της χρήσης σκόνης μπορεί επίσης να δημιουργήσει εύφλεκτη σκόνη.

Η εύφλεκτη σκόνη είναι ένα συνηθισμένο ζήτημα που επηρεάζει μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών και εργασιακών περιβαλλόντων. Η σκόνη μπορεί να συγκεντρωθεί σε κοινή θέα, αλλά και σε μέρη όπου δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν δράση για να διατηρήσουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών τους. Η ύπαρξη κατάλληλων ρουτινών καθαριότητας είναι δεδομένη. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός σας μπορεί να κρατήσει εσάς και τους συναδέλφους σας ασφαλείς και να αποτρέψει αποτελεσματικά τις εκρήξεις σκόνης από το να προκαλέσουν καταστροφές. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη κάλυψης τέτοιων κινδύνων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι πολύ χρήσιμη για την οικονομική σταθερότητα μιας επιχείρησης.

πηγή: nederman

Ανασφάλιστα από σεισμούς και φυσικές καταστροφές τα σπίτια στην Ελλάδα

Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής από τους ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία αποτελούν κυρίως ένα ανθρωπιστικό πλήγμα, αλλά έρχονται να υπενθυμίσουν και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκαλέσει ένα καταστροφικό γεγονός. Η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται μεταξύ των πιο σεισμογενών περιοχών της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, είναι ανοχύρωτη έναντι κινδύνων, όπως οι σεισμοί και οι πλημμύρες, αλλά και γενικότερα έναντι των φυσικών καταστροφών που έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι πυρκαγιές και οι καύσωνες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, παρά το πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα (φθάνει το 70%), οι ασφαλισμένες κατοικίες είναι περίπου 1 εκατ. και αντιπροσωπεύουν μόλις το 16% του συνολικού αριθμού των κτιρίων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αριθμούν περί τα 6,5 εκατ. σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το κράτοςμέλος με τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες ανά κάτοικο (σχεδόν τρεις φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε.) σε κόστος καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, γίνεται σαφές πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα μας απέναντι στον αυξανόμενο κίνδυνο των φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι ζημιές από καύσωνες, πλημμύρες και καταιγίδες στοίχισαν το 2020 στη χώρα μας 91 ευρώ ανά κάτοικο, έναντι 27 ευρώ ανά κάτοικο στην Ε.Ε., με τη Γαλλία να ακολουθεί με 62 ευρώ και την Ιρλανδία με 42. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μαστίζονται κυρίως από καύσωνες ή πλημμύρες και οι οποίες έχουν καθιερώσει την υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων τους (υποχρεωτικά συστήματα έχουν καθιερώσει η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, αλλά και η Ρουμανία), η Ελλάδα απέχει πολύ από το μοντέλο της υποχρεωτικής ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει όλους τους κινδύνους – και τον σεισμό που αποτελεί την πιο απρόβλεπτη απειλή.

Η αύξηση και η ένταση αυτών των φαινομένων έχουν μάλιστα οδηγήσει σε υπέρογκη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των αποζημιώσεων, το ύψος των οποίων είναι δυσανάλογα μεγάλο με το κόστος που βαρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ζημιές που δηλώνονται προς τις ασφαλιστικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% των ζημιών που καταγράφουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και ενδεικτική είναι η δήλωση που είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Στυλιανίδης, ότι «η επιβάρυνση του κράτους για την κάλυψη του κόστους των αποζημιώσεων δύο καταστροφικών φαινομένων, όπως ήταν ο σεισμός στην Κρήτη το 2020 και οι πυρκαγιές στην Εύβοια το 2021, ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 20% των ετήσιων εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ».

Δεν αρκεί η εκ των υστέρων αποζημίωση

Το χαμηλό ποσοστό ασφάλισης, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, «δεν συμβαδίζει με την ένταση των φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είτε λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας και των πυρκαγιών είτε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών είτε ακόμη και των σεισμών, λόγω της ιδιαίτερα σεισμογενούς θέσης της χώρας». Εχει αποδειχθεί ότι η εκ των υστέρων αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας καταστροφής από το κράτος, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν είναι επαρκής και ούτε αποτελεσματική τόσο για το ίδιο όσο και για τους πολίτες. Το ισχύον καθεστώς χαρακτηρίζεται από μερική κάλυψη, αβεβαιότητα ως προς το ύψος της αποζημίωσης υπό τη μορφή δωρεάν κρατικής αρωγής, μη προγραμματισμένη επιβάρυνση προϋπολογισμού, καθυστέρηση και μη δίκαιη κατανομή του κόστους στους πολίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα (πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές) έχουν σαφή τάση αύξησης στη συχνότητα εμφάνισης τα τελευταία χρόνια, με τις πλημμύρες να αποτελούν το συχνότερο φαινόμενο και να ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών, τα συμβάντα από σεισμό παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους, απαριθμώντας κατά μέσον όρο ένα σοβαρό περιστατικό κάθε χρόνο. Σε όρους σφοδρότητας η δασική πυρκαγιά αποτελεί την αιτία με το πιο έντονο πλήγμα φυσικής καταστροφής και η μέση ζημιά από δασική πυρκαγιά είναι πολύ υψηλότερη από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αλλά αυτό, εκτός από τη σφοδρότητα του φαινομένου, οφείλεται και στο γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει βιώσει έναν ισχυρό σεισμό στα μεγάλα αστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια και η εκδήλωση παρόμοιων φαινομένων εντοπίζεται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Με βάση τα μοντέλα που υιοθετούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού πιθανολογείται με… «βεβαιότητα» ανά 100 χρόνια και το ύψος των ζημιών υπολογίζεται στο δυσθεώρητο ύψος των 5,3 έως και 6,8 δισ. ευρώ.

Οπως επισημαίνει ο κ. Σαρρηγεωργίου, «το κόστος αυτών των καταστροφών, που μέχρι σήμερα καλύπτονται εν μέρει από το ίδιο το κράτος, θα μπορούσε να μεταφερθεί στην ασφαλιστική αγορά, αν η κυβέρνηση δώσει στους πολίτες κίνητρα να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, με το σχετικό ασφάλιστρο να εκπίπτει από τους φόρους». Οι περισσότερες χώρες, με βάση σχετική καταγραφή της Ενωσης με κάποια έκθεση σε φυσικές καταστροφές, ρυθμίζουν εκ των προτέρων τη χρηματοδότηση των ζημιών, διαθέτοντας ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Αν και λειτουργούν πολλά διαφορετικά σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανά τον κόσμο, όλα αναδεικνύουν τους διακριτούς μεν, συμπληρωματικούς δε ρόλους κράτους και αγοράς.

«Επεκτείνοντας την κάλυψη από την ιδιωτική ασφάλιση για ακραία φυσικά φαινόμενα, θα μπορούσε να μειώσει την επιβάρυνση για το κράτος, ενισχύοντας την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα», επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη οικονομική μελέτη του για την Ελλάδα, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των κτιρίων ως μέσο προσαρμογής στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Η ασφάλιση σεισμού είναι ιδιαίτερα οικονομική και σίγουρα προσιτή για τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων στη χώρα μας, σημειώνει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Δημήτρης Γαβαλάκης, εξηγώντας ότι «για ένα σπίτι 25 ετών και 100 τετραγωνικών, το ετήσιο κόστος δεν ξεπερνάει τα 180 ευρώ. Το συγκεκριμένο κόστος αφορά ασφαλισμένο κεφάλαιο 130.000, θεωρώντας ότι το σημερινό κόστος ανακατασκευής ενός κτιρίου είναι 1.300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στη συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνεται και η κάλυψη πυρκαγιάς, μια και η παροχή σεισμού προσφέρεται υποχρεωτικά συνδυαζόμενη με την βασική κάλυψη πυρκαγιάς».

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των διαδικασιών τιμολόγησης, είναι ξεκάθαρο, υπογραμμίζει ο κ. Γαβαλάκης, ότι «σε περίπτωση ασφάλισης αισθητά μεγαλύτερου μέρους των κατοικιών της χώρας μας και φυσικά σε περίπτωση καθολικής ασφάλισης, τα ασφάλιστρα θα έχουν αξιοσημείωτη μείωση». Επισημαίνει, τέλος, ότι «σήμερα ασφαλίζονται κατοικίες οι οποίες έχουν άδεια οικοδομής μετά το 1960 (έτος εφαρμογής του πρώτου αντισεισμικού κώδικα). Παλαιότερες κατοικίες μπορούν να ασφαλιστούν σε περίπτωση που έχει γίνει στατική μελέτη και έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις».

πηγή: moneyreview

Αμοιβαία κεφάλαια: Διαφορετικοί τύποι και πώς τιμολογούνται

Τι είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο;

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που συγκεντρώνει περιουσιακά στοιχεία από τους μετόχους για να επενδύσει σε τίτλους όπως μετοχές, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζονται από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και προσπαθούν να παράγουν κεφαλαιακά κέρδη ή εισόδημα για τους επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι δομημένο και διατηρείται ώστε να ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς στόχους που αναφέρονται στο ενημερωτικό του δελτίο.

Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν σε μικρούς ή μεμονωμένους επενδυτές πρόσβαση σε επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων. Συνεπώς, κάθε μέτοχος συμμετέχει αναλογικά στα κέρδη ή τις ζημίες του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε τεράστιο αριθμό τίτλων και η απόδοση παρακολουθείται συνήθως ως η μεταβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης του αμοιβαίου κεφαλαίου – που προκύπτει από τη συνολική απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων.

Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μέρος μεγαλύτερων επενδυτικών εταιρειών, όπως η Fidelity Investments, η Vanguard, η T. Rowe Price και η Oppenheimer. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν διαχειριστή κεφαλαίου, που μερικές φορές αποκαλείται σύμβουλος επενδύσεων, ο οποίος είναι νομικά υποχρεωμένος να εργάζεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βασικά συμπεράσματα

 • Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων.
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν σε μικρούς ή μεμονωμένους επενδυτές πρόσβαση σε διαφοροποιημένα, επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια.
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια χωρίζονται σε διάφορα είδη κατηγοριών, που αντιπροσωπεύουν τα είδη των τίτλων στους οποίους επενδύουν, τους επενδυτικούς τους στόχους και το είδος των αποδόσεων που επιδιώκουν.
 • Τα αμοιβαία κεφάλαια χρεώνουν ετήσια τέλη, ποσοστά εξόδων ή προμήθειες, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνολικές αποδόσεις τους.
 • Τα χρηματοδοτούμενα από τον εργοδότη συνταξιοδοτικά προγράμματα επενδύουν συνήθως σε αμοιβαία κεφάλαια.

Πώς τιμολογούνται τα αμοιβαία κεφάλαια;

Η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από την απόδοση των τίτλων στους οποίους επενδύει. Όταν ο επενδυτής αγοράζει ένα μερίδιο ή ένα μερίδιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, αγοράζει την απόδοση του χαρτοφυλακίου του ή, ακριβέστερα, ένα μέρος της αξίας του χαρτοφυλακίου. Η επένδυση σε ένα μερίδιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου διαφέρει από την επένδυση σε μετοχές. Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν παρέχουν στους κατόχους τους δικαιώματα ψήφου. Ένα μερίδιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύει επενδύσεις σε πολλές διαφορετικές μετοχές ή άλλους τίτλους.

Η τιμή του μεριδίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αναφέρεται ως καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανά μερίδιο. Η ΚΑΕ ενός αμοιβαίου κεφαλαίου προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας των τίτλων του χαρτοφυλακίου με το συνολικό ποσό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Τα κυκλοφορούντα μερίδια είναι εκείνα που κατέχουν όλοι οι μέτοχοι, οι θεσμικοί επενδυτές και τα στελέχη ή οι εσωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας.

Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν συνήθως να αγοραστούν ή να εξαγοραστούν στην τρέχουσα ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δεν αυξομειώνεται κατά τις ώρες της αγοράς, αλλά διακανονίζεται στο τέλος κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης. Η τιμή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ενημερώνεται επίσης όταν διακανονίζεται η ΚΑΕ.

Το μέσο αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει διαφορετικούς τίτλους, πράγμα που σημαίνει ότι οι μέτοχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων αποκτούν διαφοροποίηση. Σκεφτείτε έναν επενδυτή που αγοράζει μόνο μετοχές της Google και βασίζεται στην επιτυχία των κερδών της εταιρείας. Επειδή όλα τα δολάριά του είναι συνδεδεμένα με μία εταιρεία, τα κέρδη και οι ζημίες εξαρτώνται από την επιτυχία της εταιρείας. Ωστόσο, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει στο χαρτοφυλάκιό του την Google, όπου τα κέρδη και οι ζημίες μιας μόνο μετοχής αντισταθμίζονται από τα κέρδη και τις ζημίες άλλων εταιρειών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πώς υπολογίζονται οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων;

Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μετοχές της Apple, αγοράζει μερική ιδιοκτησία ή μερίδιο της εταιρείας. Ομοίως, ένας επενδυτής αμοιβαίου κεφαλαίου αγοράζει μερική ιδιοκτησία του αμοιβαίου κεφαλαίου και των περιουσιακών του στοιχείων.

Οι επενδυτές συνήθως κερδίζουν απόδοση από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με τρεις τρόπους, συνήθως σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση.

Το εισόδημα προέρχεται από τα μερίσματα των μετοχών και τους τόκους των ομολόγων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και καταβάλλει σχεδόν όλο το εισόδημα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια του έτους στους ιδιοκτήτες του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη μορφή διανομής. Τα αμοιβαία κεφάλαια δίνουν συχνά στους επενδυτές τη δυνατότητα επιλογής είτε να λαμβάνουν επιταγή για διανομές είτε να επανεπενδύουν τα κέρδη για την αγορά πρόσθετων μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο πωλήσει τίτλους που έχουν αυξηθεί σε τιμή, το αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματοποιεί κεφαλαιακό κέρδος, το οποίο τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια μεταβιβάζουν επίσης στους επενδυτές με διανομή.

Όταν τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αυξάνονται σε τιμή, μπορείτε στη συνέχεια να πουλήσετε τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου σας με κέρδος στην αγορά.

Όταν ερευνά τις αποδόσεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ο επενδυτής θα δει τη “συνολική απόδοση” ή τη μεταβολή της αξίας, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μιας επένδυσης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν τόκους, μερίσματα ή κεφαλαιακά κέρδη που παρήγαγε το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και τη μεταβολή της αγοραίας αξίας του κατά τη διάρκεια κάποιου χρονικού διαστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνολικές αποδόσεις υπολογίζονται για περιόδους ενός, πέντε και δέκα ετών, καθώς και από την ημέρα ανοίγματος του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την ημερομηνία έναρξης.

Τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται για επενδύσεις, αν και τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια εμπίπτουν σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες που περιλαμβάνουν τα μετοχικά κεφάλαια, τα κεφάλαια της χρηματαγοράς, τα ομολογιακά κεφάλαια και τα κεφάλαια στόχου.

Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Όπως υποδηλώνει το όνομα, το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές ή μόνο μετοχές. Εντός αυτής της ομάδας υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες. Ορισμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ονομάζονται ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών στις οποίες επενδύουν: μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Άλλα ονομάζονται ανάλογα με την επενδυτική τους προσέγγιση: επιθετική ανάπτυξη, προσανατολισμένα στο εισόδημα, αξία και άλλα. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατηγοριοποιούνται επίσης ανάλογα με το αν επενδύουν σε εγχώριες ή ξένες μετοχές.

Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τόσο το μέγεθος των εταιρειών, την κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά, όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης των μετοχών που επενδύονται. Ο όρος value fund αναφέρεται σε ένα στυλ επένδυσης που αναζητά εταιρείες υψηλής ποιότητας, χαμηλής ανάπτυξης, οι οποίες βρίσκονται εκτός της εύνοιας της αγοράς. Οι εταιρείες αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλούς δείκτες τιμής προς κέρδη (P/E), χαμηλούς δείκτες τιμής προς λογιστική αξία (P/B) και υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Αντίθετα, τα αμοιβαία κεφάλαια ανάπτυξης, αναζητούν εταιρείες που είχαν ισχυρή αύξηση των κερδών, των πωλήσεων και των ταμειακών ροών. Αυτές οι εταιρείες έχουν συνήθως υψηλούς δείκτες P/E και δεν πληρώνουν μέρισμα. Ένας συμβιβασμός μεταξύ των αυστηρών επενδύσεων αξίας και ανάπτυξης είναι το “μείγμα”, το οποίο αναφέρεται απλώς σε εταιρείες που δεν είναι ούτε μετοχές αξίας ούτε ανάπτυξης και κατατάσσονται κάπου στη μέση.

Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν υψηλή κεφαλαιοποίηση, με αξία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η χρηματιστηριακή αξία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής της μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι συνήθως επιχειρήσεις με blue-chip, οι οποίες είναι συχνά αναγνωρίσιμες με το όνομά τους. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης αναφέρονται σε εκείνες τις μετοχές με κεφαλαιοποίηση αγοράς που κυμαίνεται από 250 εκατομμύρια έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να είναι νεότερες, πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης καλύπτουν το κενό μεταξύ της μικρής και της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συνδυάζει τη στρατηγική του μεταξύ επενδυτικού στυλ και μεγέθους εταιρείας. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης αξίας θα αναζητούσε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται σε ισχυρή οικονομική κατάσταση αλλά έχουν δει πρόσφατα τις τιμές των μετοχών τους να πέφτουν και θα τοποθετούνταν στο άνω αριστερό τεταρτημόριο του πλαισίου στυλ (big and value). Το αντίθετο αυτού θα ήταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε νεοφυείς τεχνολογικές εταιρείες με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης: small-cap growth. Ένα τέτοιο αμοιβαίο κεφάλαιο θα βρισκόταν στο κάτω δεξιό τεταρτημόριο (small and growth).

Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που παράγει μια ελάχιστη απόδοση ανήκει στην κατηγορία σταθερού εισοδήματος. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερού εισοδήματος επικεντρώνεται σε επενδύσεις που καταβάλλουν ένα καθορισμένο ποσοστό απόδοσης, όπως κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει εισόδημα από τόκους, το οποίο μεταβιβάζεται στους μετόχους.

Ορισμένες φορές αναφέρονται και ως ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια έχουν συχνά ενεργή διαχείριση και επιδιώκουν να αγοράζουν σχετικά υποτιμημένα ομόλογα προκειμένου να τα πουλήσουν με κέρδος. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πιθανό να καταβάλλουν υψηλότερες αποδόσεις και τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που ειδικεύεται σε ομόλογα υψηλής απόδοσης (junk bonds) είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε κρατικούς τίτλους.

Επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ομολόγων, τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να διαφέρουν δραματικά ανάλογα με το πού επενδύουν και όλα τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου.

Κεφάλαια δείκτη

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών επενδύουν σε μετοχές που αντιστοιχούν σε έναν σημαντικό δείκτη της αγοράς, όπως ο S&P 500 ή ο βιομηχανικός μέσος όρος του Dow Jones (DJIA). Αυτή η στρατηγική απαιτεί λιγότερη έρευνα από αναλυτές και συμβούλους, οπότε υπάρχουν λιγότερα έξοδα που μετακυλίονται στους μετόχους και αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια συχνά σχεδιάζονται με γνώμονα τους επενδυτές που είναι ευαίσθητοι στο κόστος.

Ισορροπημένα κεφάλαια

Τα ισορροπημένα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε ένα υβρίδιο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, είτε πρόκειται για μετοχές, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς ή εναλλακτικές επενδύσεις. Ο στόχος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστού ως αμοιβαίο κεφάλαιο κατανομής περιουσιακών στοιχείων, είναι η μείωση του κινδύνου έκθεσης σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια ορίζονται με μια συγκεκριμένη στρατηγική κατανομής που είναι σταθερή, ώστε ο επενδυτής να έχει μια προβλέψιμη έκθεση σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Άλλα αμοιβαία κεφάλαια ακολουθούν μια στρατηγική για δυναμικά ποσοστά κατανομής, ώστε να ανταποκρίνονται σε διάφορους στόχους των επενδυτών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανταπόκριση στις συνθήκες της αγοράς, στις αλλαγές του επιχειρηματικού κύκλου ή στις μεταβαλλόμενες φάσεις της ζωής του ίδιου του επενδυτή.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου έχει συνήθως την ελευθερία να αλλάζει την αναλογία των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα της δηλωμένης στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κεφάλαια χρηματαγοράς

Η αγορά χρήματος αποτελείται από ασφαλή, χωρίς κίνδυνο, βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, κυρίως κρατικά έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Ο επενδυτής δεν θα κερδίσει σημαντικές αποδόσεις, αλλά το κεφάλαιο είναι εγγυημένο. Μια τυπική απόδοση είναι λίγο μεγαλύτερη από το ποσό που κερδίζει ένας κανονικός λογαριασμός επιταγών ή ταμιευτηρίου και λίγο μικρότερη από το μέσο πιστοποιητικό κατάθεσης (CD).

Κεφάλαια εισοδήματος

Τα αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος ονομάζονται έτσι λόγω του σκοπού τους: να παρέχουν τρέχον εισόδημα σε σταθερή βάση. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε κρατικό και εταιρικό χρέος υψηλής ποιότητας, κρατώντας αυτά τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους για να παρέχουν ροές τόκων. Ενώ οι συμμετοχές των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να αποτιμηθούν, ο πρωταρχικός στόχος αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι να παρέχουν σταθερή ταμειακή ροή στους επενδυτές. Ως εκ τούτου, το κοινό αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελείται από συντηρητικούς επενδυτές και συνταξιούχους.

Διεθνή/παγκόσμια κεφάλαια

Ένα διεθνές αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδύει μόνο σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής του επενδυτή. Τα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια, ωστόσο, μπορούν να επενδύσουν οπουδήποτε στον κόσμο. Η μεταβλητότητά τους εξαρτάται συχνά από την οικονομία και τους πολιτικούς κινδύνους της κάθε χώρας. Ωστόσο, αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός καλά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου αυξάνοντας τη διαφοροποίηση, καθώς οι αποδόσεις σε ξένες χώρες μπορεί να είναι ασυσχέτιστες με τις αποδόσεις στην πατρίδα.

Ειδικά αμοιβαία κεφάλαια

Τα κλαδικά αμοιβαία κεφάλαια είναι στοχευμένα αμοιβαία κεφάλαια στρατηγικής που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως ο χρηματοπιστωτικός, ο τεχνολογικός ή ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης. Τα τομεακά αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα, καθώς οι μετοχές ενός συγκεκριμένου τομέα τείνουν να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους.

Τα περιφερειακά αμοιβαία κεφάλαια διευκολύνουν την εστίαση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του κόσμου. Αυτό μπορεί να σημαίνει εστίαση σε μια ευρύτερη περιοχή ή σε μια μεμονωμένη χώρα.

Τα κοινωνικά υπεύθυνα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ηθικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν μόνο σε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών ή πεποιθήσεων. Για παράδειγμα, ορισμένα κοινωνικά υπεύθυνα αμοιβαία κεφάλαια δεν επενδύουν σε βιομηχανίες, όπως ο καπνός, τα αλκοολούχα ποτά, τα όπλα ή η πυρηνική ενέργεια. Άλλα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν κυρίως στην πράσινη τεχνολογία, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια ή η ανακύκλωση.

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)

Μια εκδοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF). Δεν θεωρούνται αμοιβαία κεφάλαια, αλλά χρησιμοποιούν στρατηγικές που συνάδουν με τα αμοιβαία κεφάλαια. Είναι δομημένα ως επενδυτικά καταπιστεύματα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και έχουν τα πρόσθετα πλεονεκτήματα των χαρακτηριστικών των μετοχών.

Τα ETFs μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Τα ETFs μπορούν επίσης να πωληθούν σε ανοικτή θέση ή να αγοραστούν με περιθώριο κέρδους. Τα ETFs φέρουν επίσης συνήθως χαμηλότερες αμοιβές από τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια. Πολλά ETF επωφελούνται επίσης από τις ενεργές αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης, όπου οι επενδυτές μπορούν να αντισταθμίσουν ή να μοχλεύσουν τις θέσεις τους.

Τα ETFs απολαμβάνουν επίσης φορολογικά πλεονεκτήματα από τα αμοιβαία κεφάλαια. Σε σύγκριση με τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETFs τείνουν να είναι πιο οικονομικά αποδοτικά και πιο ρευστά.

Αμοιβές αμοιβαίων κεφαλαίων

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια λειτουργικά έξοδα ή έξοδα μετόχων. Οι ετήσιες λειτουργικές αμοιβές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένα ετήσιο ποσοστό των υπό διαχείριση κεφαλαίων, που συνήθως κυμαίνεται από 1-3%, γνωστό ως δείκτης εξόδων. Ο δείκτης εξόδων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το άθροισμα της συμβουλευτικής ή διαχειριστικής αμοιβής και των διοικητικών εξόδων του.

Οι αμοιβές των μεριδιούχων είναι έξοδα πώλησης, προμήθειες και έξοδα εξαγοράς, τα οποία καταβάλλονται απευθείας από τους επενδυτές κατά την αγορά ή την πώληση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι χρεώσεις πωλήσεων ή οι προμήθειες είναι γνωστές ως “το φορτίο” ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εμπρόσθιο φορτίο, τα τέλη υπολογίζονται κατά την αγορά των μεριδίων. Για ένα back-end load, οι αμοιβές των αμοιβαίων κεφαλαίων εκτιμώνται όταν ένας επενδυτής πωλεί τα μερίδιά του.

Ορισμένες φορές, ωστόσο, μια επενδυτική εταιρεία προσφέρει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο δεν επιβαρύνεται με προμήθεια ή τέλος πώλησης. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια διανέμονται απευθείας από μια εταιρεία επενδύσεων και όχι μέσω δευτερεύοντος μέρους. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια χρεώνουν επίσης προμήθειες και ποινές για πρόωρες αναλήψεις ή για πώληση της συμμετοχής πριν από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Κατηγορίες μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια με μερίδια Α μέσω χρηματιστή. Αυτή η αγορά περιλαμβάνει ένα προκαταβολικό φορτίο έως και 5% ή περισσότερο, συν τα έξοδα διαχείρισης και τις τρέχουσες αμοιβές για διανομές, γνωστές και ως αμοιβές 12b-1. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που πωλούν αυτά τα προϊόντα μπορεί να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αγοράζουν προσφορές με υψηλότερο φορτίο για να κερδίζουν προμήθειες. Με τα αμοιβαία κεφάλαια με προκαταβολή, ο επενδυτής πληρώνει αυτά τα έξοδα καθώς αγοράζει το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και την τήρηση των προτύπων του κανόνα εμπιστευτικότητας, οι εταιρείες επενδύσεων έχουν αρχίσει να ορίζουν νέες κατηγορίες μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων C “level load”, τα οποία γενικά δεν έχουν front-end load αλλά φέρουν ετήσια αμοιβή διανομής 12b-1 έως 1%.

Τα αμοιβαία κεφάλαια που χρεώνουν έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα όταν ένας επενδυτής πωλεί τις μετοχές του ταξινομούνται ως μερίδια κατηγορίας Β.

Πλεονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν το μέσο επιλογής των μικροεπενδυτών, με τη συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων στα χρηματοδοτούμενα από τον εργοδότη συνταξιοδοτικά προγράμματα να επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια.

Διαφοροποίηση

Η διαφοροποίηση, ή η ανάμειξη επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο για τη μείωση του κινδύνου, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια. Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διαθέτει τίτλους με διαφορετικές κεφαλαιοποιήσεις και κλάδους και ομόλογα με διαφορετικές λήξεις και εκδότες. Η αγορά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επιτύχει τη διαφοροποίηση φθηνότερα και ταχύτερα από την αγορά μεμονωμένων τίτλων.

Εύκολη πρόσβαση

Διαπραγματευόμενα στα μεγάλα χρηματιστήρια, τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν με σχετική ευκολία, καθιστώντας τα επενδύσεις υψηλής ρευστότητας. Επίσης, όταν πρόκειται για ορισμένους τύπους περιουσιακών στοιχείων, όπως ξένες μετοχές ή εξωτικά εμπορεύματα, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι συχνά ο πιο εφικτός τρόπος -στην πραγματικότητα, μερικές φορές ο μόνος τρόπος- για να συμμετάσχουν οι μεμονωμένοι επενδυτές.

Οικονομίες κλίμακας

Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν επίσης οικονομίες κλίμακας, παραιτούμενα από τις πολυάριθμες χρεώσεις προμηθειών που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η αγορά ενός μόνο τίτλου κάθε φορά οδηγεί σε μεγάλες χρεώσεις συναλλαγών. Οι μικρότερες ονομαστικές αξίες των αμοιβαίων κεφαλαίων επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν από το μέσο όρο κόστους δολαρίου.

Επειδή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζει και πωλεί μεγάλες ποσότητες κινητών αξιών κάθε φορά, το κόστος συναλλαγής του είναι χαμηλότερο από αυτό που θα πλήρωνε ένας ιδιώτης για συναλλαγές κινητών αξιών. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ή να λάβει μεγαλύτερες θέσεις από ό,τι θα μπορούσε ένας μικρότερος επενδυτής.

Επαγγελματική διαχείριση

Ένας επαγγελματίας διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί προσεκτική έρευνα και επιδέξιες συναλλαγές. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας σχετικά ανέξοδος τρόπος για έναν μικρό επενδυτή να αποκτήσει έναν διαχειριστή πλήρους απασχόλησης για την πραγματοποίηση και την παρακολούθηση των επενδύσεων. Τα αμοιβαία κεφάλαια απαιτούν πολύ χαμηλότερα ελάχιστα ποσά επένδυσης, οπότε τα κεφάλαια αυτά παρέχουν έναν χαμηλού κόστους τρόπο για τους μεμονωμένους επενδυτές να βιώσουν την εμπειρία και να επωφεληθούν από την επαγγελματική διαχείριση χρημάτων.

Ποικιλία και ελευθερία επιλογής

Οι επενδυτές έχουν την ελευθερία να ερευνούν και να επιλέγουν από διαχειριστές με ποικιλία στυλ και στόχων διαχείρισης. Ένας διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να εστιάζει σε επενδύσεις αξίας, επενδύσεις ανάπτυξης, ανεπτυγμένες αγορές, αναδυόμενες αγορές, εισοδήματα ή μακροοικονομικές επενδύσεις, μεταξύ πολλών άλλων στυλ. Αυτή η ποικιλία επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση όχι μόνο σε μετοχές και ομόλογα αλλά και σε εμπορεύματα, ξένα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα μέσω εξειδικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν ευκαιρίες για ξένες και εγχώριες επενδύσεις που διαφορετικά μπορεί να μην είναι άμεσα προσβάσιμες στους απλούς επενδυτές.

Διαφάνεια

Τα αμοιβαία κεφάλαια υπόκεινται σε κανονισμούς του κλάδου που διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη δικαιοσύνη έναντι των επενδυτών.

Πλεονεκτήματα

 •     Ρευστότητα
 •     Διαφοροποίηση
 •     Ελάχιστες επενδυτικές απαιτήσεις
 •     Επαγγελματική διαχείριση
 •     Ποικιλία προσφορών

Μειονεκτήματα

 •     Υψηλές αμοιβές, προμήθειες και άλλα έξοδα
 •     Μεγάλη παρουσία μετρητών στα χαρτοφυλάκια
 •     Δεν υπάρχει κάλυψη FDIC
 •     Δυσκολία σύγκρισης κεφαλαίων
 •     Έλλειψη διαφάνειας στις συμμετοχές

Μειονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Μειονεκτήματα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια

Η ρευστότητα, η διαφοροποίηση και η επαγγελματική διαχείριση καθιστούν τα αμοιβαία κεφάλαια ελκυστικές επιλογές, ωστόσο, τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν και μειονεκτήματα.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Όπως και πολλές άλλες επενδύσεις χωρίς εγγυημένη απόδοση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου σας να υποτιμηθεί. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παρουσιάζουν διακυμάνσεις τιμών, μαζί με τις μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) δεν εγγυάται τις επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

Cash Drag

Τα αμοιβαία κεφάλαια απαιτούν σημαντικό ποσό των χαρτοφυλακίων τους να διατηρείται σε μετρητά για την ικανοποίηση των εξαγορών μεριδίων κάθε μέρα. Για να διατηρήσουν τη ρευστότητα και την ικανότητα να εξυπηρετούν τις αναλήψεις, τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει συνήθως να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε μετρητά από ό,τι ένας τυπικός επενδυτής. Επειδή τα μετρητά δεν αποφέρουν καμία απόδοση, συχνά αναφέρονται ως “ταμειακός βραχνάς”.

Υψηλό κόστος

Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν στους επενδυτές επαγγελματική διαχείριση, αλλά οι αμοιβές μειώνουν τη συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζονται στους επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων ανεξάρτητα από την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεδομένου ότι οι αμοιβές ποικίλλουν ευρέως από αμοιβαίο κεφάλαιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο, η παράλειψη να δοθεί προσοχή στις αμοιβές μπορεί να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς τα ενεργά διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών που συσσωρεύονται με την πάροδο κάθε έτους.

“Απορρύθμιση” και αραίωση

Η “αποσυμφόρηση” είναι μια επενδυτική στρατηγική ή στρατηγική χαρτοφυλακίου που υπονοεί ότι η υπερβολική πολυπλοκότητα μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα. Πολλοί επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων τείνουν να περιπλέκουν υπερβολικά τα πράγματα. Δηλαδή, αποκτούν πάρα πολλά αμοιβαία κεφάλαια που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, χάνουν τα οφέλη της διαφοροποίησης.

Η αραίωση είναι επίσης το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου αμοιβαίου κεφαλαίου που μεγαλώνει υπερβολικά. Όταν νέα χρήματα εισρέουν σε αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ισχυρό ιστορικό, ο διαχειριστής συχνά δυσκολεύεται να βρει κατάλληλες επενδύσεις για να αξιοποιήσει όλα τα νέα κεφάλαια.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί τα αμοιβαία κεφάλαια να έχουν τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού τους στο συγκεκριμένο είδος επένδυσης που υπονοείται στο όνομά τους. Το πώς επενδύονται τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, οι διάφορες κατηγορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για το απαιτούμενο 80% του ενεργητικού μπορεί να είναι ασαφείς και ευρείες. Συνεπώς, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χειραγωγήσει τους υποψήφιους επενδυτές μέσω του τίτλου του. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επικεντρώνεται στενά σε μετοχές του Κονγκό, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πωλείται με έναν εκτεταμένο τίτλο όπως “Διεθνές Ταμείο Υψηλής Τεχνολογίας”.

Διαπραγμάτευση μόνο στο τέλος της ημέρας 

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σας επιτρέπει να ζητήσετε τη μετατροπή των μεριδίων σας σε μετρητά ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, σε αντίθεση με τις μετοχές που διαπραγματεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πολλές εξαγορές αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιούνται μόνο στο τέλος κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης.

Φόροι

Όταν ο διαχειριστής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου πουλάει έναν τίτλο, προκαλείται φόρος κεφαλαιακών κερδών. Οι φόροι μπορούν να μετριαστούν με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια ευαίσθητα στη φορολογία ή με τη διακράτηση μη ευαίσθητων στη φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων σε λογαριασμό με αναβαλλόμενη φορολογία.

Αξιολόγηση κεφαλαίων

Η έρευνα και η σύγκριση αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να είναι δύσκολη. Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία να αντιπαραβάλουν τον λόγο τιμής προς κέρδη (P/E), την αύξηση των πωλήσεων, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ή άλλα σημαντικά στοιχεία. Η καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να προσφέρει κάποια βάση σύγκρισης, αλλά δεδομένης της ποικιλομορφίας των χαρτοφυλακίων, η σύγκριση μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμη και μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοια ονόματα ή δηλωμένους στόχους. Μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη που παρακολουθούν τις ίδιες αγορές τείνουν να είναι πραγματικά συγκρίσιμα.

Παράδειγμα αμοιβαίου κεφαλαίου

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αμοιβαία κεφάλαια είναι το Magellan Fund της Fidelity Investments (FMAGX). Το αμοιβαίο κεφάλαιο ιδρύθηκε το 1963 και είχε ως επενδυτικό στόχο την αύξηση της αξίας του κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε κοινές μετοχές. Το απόγειο της επιτυχίας του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν μεταξύ 1977 και 1990, όταν ο Peter Lynch διετέλεσε διαχειριστής του χαρτοφυλακίου του. Υπό τη θητεία του Lynch, το υπό διαχείριση ενεργητικό του Magellan αυξήθηκε από 18 εκατομμύρια δολάρια σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιδόσεις της Fidelity συνέχισαν να είναι ισχυρές και το ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) αυξήθηκε σε σχεδόν 110 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000. Μέχρι το 1997, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε γίνει τόσο μεγάλο που η Fidelity το έκλεισε για νέους επενδυτές και δεν το άνοιξε ξανά μέχρι το 2008.

Από τον Μάρτιο του 2022, το Fidelity Magellan διαθέτει σχεδόν 28 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και το διαχειρίζεται ο Sammy Simnegar από τον Φεβρουάριο του 2019. Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει παρακολουθήσει ή ξεπεράσει ελαφρώς εκείνη του S&P 500.

Είναι τα αμοιβαία κεφάλαια μια ασφαλής επένδυση;

Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου κατά την αγορά τίτλων, όπως μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια. Σε αντίθεση με τις καταθέσεις σε τράπεζες που είναι ασφαλισμένες με FDIC και σε πιστωτικές ενώσεις που είναι ασφαλισμένες με NCUA, τα χρήματα που επενδύονται σε τίτλους συνήθως δεν είναι ομοσπονδιακά ασφαλισμένα.

Μπορούν τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων να πωληθούν ανά πάσα στιγμή;

Τα αμοιβαία κεφάλαια θεωρούνται ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και τα μερίδια μπορούν να πωληθούν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, ελέγξτε τις πολιτικές του αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με τα τέλη ανταλλαγής ή τα τέλη εξαγοράς. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτώνται με την εξαγορά αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τι είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ημερομηνία-στόχο;

Κατά την επένδυση σε έναν λογαριασμό 401(k) ή άλλο αποταμιευτικό λογαριασμό συνταξιοδότησης, τα αμοιβαία κεφάλαια με ημερομηνία-στόχο ή τα αμοιβαία κεφάλαια κύκλου ζωής είναι μια δημοφιλής επιλογή. Επιλέγοντας ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει ημερομηνία λήξης γύρω από τη συνταξιοδότηση, υπόσχεται να επανεξισορροπήσει και να μετατοπίσει το προφίλ κινδύνου των επενδύσεών του, συνήθως προς μια πιο συντηρητική προσέγγιση, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο πλησιάζει την ημερομηνία-στόχο.

πηγή: investopedia

Σε ρυθμό ανατιμήσεων οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Οι αυξήσεις που καταγράφονται στην παρούσα φάση λογίζονται ως άκρως επιβεβλημένες

Σε ανατιμητική ρότα επέστρεψε η ασφαλιστική αγορά, με τις εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων να έχουν αρχίσει δειλά από τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού να αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγιά τους και να εντείνουν την πολιτική τους αυτή ήδη από τις πρώτες ημέρες της νέας φθινοπωρινής σεζόν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες προβαίνουν σε αυξήσεις ασφαλίστρων της τάξης του 4% με 6% ή και 7%, ακολουθώντας η κάθε μια τη δική της τακτική.

Κάποιες, για παράδειγμα, αυξάνουν την ονομαστική αξία των τιμολογίων τους, κάποιες άλλες αναπροσαρμόζουν το μείγμα των συμπληρωματικών καλύψεων όπου αυτές παρέχονται σε μορφή πακέτου με τρόπο ώστε να μειώνουν τις χορηγούμενες υπηρεσίες τους και κάποιες άλλες απλά αφαιρούν μέρος αυτών διατηρώντας σταθερά τα τιμολόγια τους.

Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι, οι ανατιμήσεις που καταγράφονται στην παρούσα φάση λογίζονται ως άκρως επιβεβλημένες δεδομένης της αύξησης του κόστους επισκευής των οχημάτων, αύξηση η οποία προκαλείται από τον τις ανατιμήσεις στα ανταλλακτικά και τις ανάλογες αναπροσαρμογές στα κόστη παροχής υπηρεσιών των συνεργείων αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου, σε αυτή τη φάση η νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις οχημάτων λογίζεται ως προς το τεχνικό της αποτέλεσμα αρνητική κι αυτό σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα των εταιρειών για το 2022.

Το κρίσιμο για την αγορά είναι σε εύλογο χρόνο να διαμορφώσει τα τιμολόγιά της ένα τέτοιο επίπεδο το οποίο θα την οδηγήσει σε θετικό τεχνικό αποτέλεσμα και θα μηδενίζει το ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον να τεθούν ζητήματα κεφαλαιακής επάρκειας για ορισμένες από τις εταιρείες.

Πηγή: insurancedaily.gr

Χαρτογραφώντας τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα

Από τα 3.963 εργατικά ατυχήματα τα 41 ήταν θανατηφόρα

Στην Αττική, σε ανειδίκευτους εργάτες ή μικροεπαγγελματίες και τους κλάδους του εμπορίου και της επισκευής οχημάτων καταγράφεται περίπου 1 στα 3 εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τον Ιούλιο η ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν το 2020 στην χώρα μας καταγράφηκαν 3.963 εργατικά ατυχήματα από τα οποία τα 41 ήταν θανατηφόρα (38 άντρες και 3 γυναίκες).

Λόγω της πανδημίας και την αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων τα εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν το 2020 ήταν σε μεγάλο βαθμό μειωμένα σε σχέση με το 2019 που ανήλθαν σε 5.107 και το 2018 που ήταν 5.336.

Συνολικά πάνω από τα 2/3 των ατυχημάτων ή 2.824 αφορούν άντρες και 1.139 το γυναικείο φύλο.
Από τα 3.963 εργατικά ατυχήματα το έτος 2020, τα περισσότερα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 50- 54 ετών (583 ατυχήματα) και σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 40-44 ετών (574 ατυχήματα). Από τα 41 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το έτος 2020, 9 ατυχήματα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 55-59 ετών και 7 ατυχήματα σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 50-54 ετών.

Στο εμπόριο και τις επισκευές οχημάτων τα περισσότερα ατυχήματα

Από την κατανομή του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη όπου συνέβη το ατύχημα, παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2020, από τα 3.963 ατυχήματα, τα περισσότερα (1.093 ατυχήματα, 27,6%) συνέβησαν στον κλάδο Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών και ακολούθησαν τα ατυχήματα στους κλάδους της Μεταποίησης (759 ατυχήματα, 19,2%) και στις Μεταφορές και Αποθήκευση (399 ατυχήματα, 10,1%). Αντίστοιχα, τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, κατά το έτος 2020 συνέβησαν στον κλάδο των Κατασκευών (10 ατυχήματα, 24,4%) και ακολούθησαν οι κλάδοι του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (9 ατυχήματα, 22%) και της Μεταποίησης (8 ατυχήματα, 19,5%) .

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση εργατικών ατυχημάτων για το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 είναι ο κλάδος «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία» κατά 68,8%, ο κλάδος της «Εκπαίδευσης» κατά 55,1%, ο κλάδος «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας» κατά 54,2% και ο κλάδος «Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων» (χωρίς ατυχήματα το 2020). Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, για το έτος 2020, παρουσίασαν μόνο οι κλάδοι «Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών – μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση» κατά 50,0%, ο κλάδος «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 27,4%, ο κλάδος «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα» κατά 16% και ο κλάδος «Ενημέρωση και επικοινωνία» κατά 7,3%.

Ατυχήματα κατά επάγγελμα θύματος

Αναφορικά με το επάγγελμα του παθόντος εργατικό ατύχημα, από τα 3.963 ατυχήματα κατά το έτος 2020, τα περισσότερα ατυχήματα συνέβησαν σε Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες (1.260 ατυχήματα, 31,8%), σε Χειριστές Σταθερών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού και Συναρμολογητές (μονταδόροι) (823 ατυχήματα, 20,8%) και σε Απασχολούμενους στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε Καταστήματα και Υπαίθριες Αγορές (757 ατυχήματα, 19,1%). Αντίστοιχα, τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα κατά το έτος 2020 αφορούσαν σε Χειριστές Σταθερών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού και Συναρμολογητές (μονταδόροι) (15 ατυχήματα, 36,6%), σε Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες (11 ατυχήματα, 26,8%), και σε Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα (6 ατυχήματα, 14,6%).

Η μεγαλύτερη μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά απόλυτες τιμές, αναφορικά με το επάγγελμα του παθόντος, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 σημειώθηκε στους Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες (398 ατυχήματα), στους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα (324 ατυχήματα), στους Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές μονταδόροι (154 ατυχήματα) και στους Ειδικευόμενους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα.

Ατυχήματα ανά περιφέρεια

Από την περιφερειακή κατανομή των ατυχημάτων παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2020, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στην Αττική (1.228), στην Κεντρική Μακεδονία (782) και στην Στερεά Ελλάδα (321). Τα λιγότερα συνέβησαν στα Ιόνια Νησιά (80) και στη Δυτική Μακεδονία (89). Σχετικά με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον μεγαλύτερο αριθμό παρουσίασε η Αττική (11 ατυχήματα, τα οποία αφορούσαν 9 σε άνδρες και 2 σε γυναίκες), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (7 ατυχήματα, όλα σε άντρες) η Κεντρική Μακεδονία (5 ατυχήματα, όλα σε άντρες), η Θεσσαλία (4 ατυχήματα όλα σε άνδρες) και η Δυτική Ελλάδα (4 ατυχήματα, 3 σε άντρες και 1 σε γυναίκα). Από τη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019 τα εργατικά ατυχήματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην Περιφέρεια της Κρήτης (35,8%), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (35,5%), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (33,9%) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (33,1%).

Ατυχήματα κατά είδος τραυματισμού

Κατά το έτος 2020, από το σύνολο των 3.963 εργατικών ατυχημάτων, τα συχνότερα είδη τραυματισμού αφορούσαν σε Τραύματα και επιφανειακές κακώσεις (1.732 ατυχήματα, 43,7%), Κατάγματα (1.518 ατυχήματα, 38,3%) και Εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις (405 ατυχήματα, 10,2%).

Αντίστοιχα από το σύνολο των 41 θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων κατά το 2020, τα 24 ατυχήματα (58,5%) αφορούσαν σε Διάσειση και εσωτερική κάκωση και τα 6 ατυχήματα (14,6%) σε Κατάγματα.

Πηγή: insurancedaily.gr

Μόνο με την πινακίδα του οχήματος ο έλεγχος για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Δεν χρειάζονται κωδικοί taxisnet

Πρόσβαση στον έλεγχο των πινακίδων άλλων οχημάτων όσον αφορά το αν είναι ασφαλισμένα ή όχι έχουν πλέον οι οδηγοί μέσα από τη νέα εφαρμογή MyAuto που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσα από το gov.gr (https://dilosi.services.gov.gr/templates/VEHICLE-INSURANCE/create) o κάθε πολίτης καθώς και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναζητήσουν χωρίς κωδικούς taxisnet, βάζοντας μόνο τα στοιχεία της πινακίδας αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Το σύστημα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών καθώς δεν εμφανίζει ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αλλά μόνο τη μάρκα του οχήματος, το χρώμα, αν είναι ασφαλισμένο (χωρίς αναναφέρεται σε ποια ασφαλιστική εταιρεία) και την πινακίδα.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα θετικό βήμα καθώς δίνει άμεσα τη δυνατότητα στον οδηγό ενός οχήματος που θα εμπλακεί σε ατύχημα να ελέγξει κατά πόσο το άλλο όχημα έχει την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη.

Ωστόσο, με περίπου 550.000-600.000 ανασφάλιστα οχήματα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους με ότι αυτό συνεπάγεται σε ατυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς τίθεται για άλλη μία φορά το ζήτημα κατά πόσο θα έπρεπε το σύστημα αυτόματα να εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα και όχι με την κατά καιρούς σάρωση της βάσης δεδομένων που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία.

Πηγή: insurancedaily.gr

elΕλληνικά