ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Συζητάμε, διερευνούμε ανάγκες, δίνουμε λύσεις

Η Κοινωνική Συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Τονώνει την ψυχική και πνευματική υγεία των πολιτών των σύγχρονων κοινωνιών, προσφέροντάς τους το αίσθημα της ασφάλειας, ενισχύοντας την ιδέα της προστασίας κατά των οικονομικών συνεπειών, εξαιτίας της επέλευσης κινδύνων. Έτσι με τη μετάθεση των κινδύνων από το κάθε μεμονωμένο άτομο σε μία κοινωνία ατόμων, με τη διαμεσολάβηση του ασφαλιστή, τα άτομα που λειτουργούν μέσα στη κοινωνία, έχοντας μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, μπορούν να αφιερωθούν περισσότερο στο δημιουργικό τους έργο, συμβάλει στην ποιότητα της ζωής τους, με τη συμπλήρωση ή και την αναπλήρωση των κοινωνικών ασφαλίσεων και αποτρέπει την αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, με την καταβολή αποζημιώσεων, σε περιπτώσεις ατυχημάτων και μακροχρόνιων ασθενειών, σαν αποτέλεσμα της διατήρησης των περιουσιών και των εσόδων των ασφαλισμένων.

Ζωή & Υγεία

Ασφάλιση ασθένειας και ατυχήματος, θανάτου ή/και επιβίωσης καθώς και ασφάλιση προσόδων (συνταξιοδοτικός σχεδιασμός και δημιουργία κεφαλαίου σπουδών). Περισσότερα...

Όχημα

Κάλυψη της υποχρεωτικής από το νόμο κάλυψης οχημάτων (ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης) καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες. Περισσότερα...

Πυρός

Kάλυψη του ασφαλιστικού συμφέροντος σε πάσης φύσεως oικοδομές (κτίρια, εγκαταστάσεις, κ.ά.) αλλά και σε «περιεχόμενα» (οικοσκευές, πρώτες ύλες, έτοιμα εμπορεύματα, μηχανήματα κ.ά.). Περισσότερα...

Επαγγελματίες

Κάλυψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ομαδικά, καθώς και επιπρόσθετες καλύψεις που προσαρμόζονται στον κάθε ενδιαφερόμενο. Περισσότερα...


Πώς θα σου φαινόταν να έχεις για όλη σου τη ζωή στη διάθεσή σου ανά πάσα στιγμή από 1.500.000€ για τον εαυτό σου, αλλά και από 1.500.000€ για κάθε μέλος της οικογένειάς σου;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε: info@bosinsurance.gr
Κ: 697 80 77 478         Σ: 210 99 86 750
ΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 555, 163 41, ΑΘΗΝΑ

© Copyright 2020 bosinsurance - All Rights Reserved